top of page

Persdag - Press Day - Journée de presse: Maxim Jago

Scroll naar beneden om het persbericht in het Nederlands, Engels of Frans te lezen Scroll down to read the press release in Dutch, English or French Faites défiler la page pour lire le communiqué de presse en néerlandais, en anglais ou en français.
AANKONDIGING & UITNODIGING: PERSDAG EN PERSWORKSHOP MAXIM JAGO

ZATERDAG 26 FEBRUARI IN BRUSSEL ZONDAG 27 FEBRUARI IN GENTMeer dan alleen een persdag Natuurlijk zijn velen - zo niet de meesten - van ons, journalisten, bloggers en vloggers, vaak afhankelijk van persevenementen om kennis te maken met de producten, diensten en mensen waarover we willen berichten (terwijl we misschien ook iets drinken en eten). Tenslotte inspireren praktische, persoonlijke ervaringen vaak om beter geïnformeerde, diepgaandere artikels te schrijven dan enkel wat neergepende informatie dat kan doen. Maxim Jago, die op 26 en 27 februari de speciale gast zal zijn van de Association of European Journalists Belgium, Badass pr en Badass Intensive Acting Studios, zal veel verder gaan dan een gewone persdag: hij zal niet één, maar twee persworkshops van elk 2 uur organiseren. Over Maxim Jago Maxim is een zeer bekende publieke spreker en een van de meest veelzijdige, productieve, officieel gelicentieerde Adobe-instructeurs. Hij heeft 2.000 officiële instructievideo's gemaakt en voorgesteld, voornamelijk over postproductie voor films of tv-series en de nieuwste mediatechnologie. Softwarepakketten als Adobe Premiere Pro en Adobe After Effects, waarmee een zeer groot deel van de (Hollywood-)producties wordt gemonteerd, hebben voor hem geen geheimen... maar daar houdt het zeker niet op. Onze speciale gast werkt ook voor andere gigantische bedrijven, waaronder HP, Grass Valley en Avid. Hij heeft bovendien gesproken op veel van ’s werelds meest toonaangevende filmfestivals, waaronder Cannes, Sundance, Raindance, NAB, IBC, TIFF en BVE. Onze gastdocent is de organisator van de jaarlijkse Creativity Conference, waar zo'n 50 tot 100 van de meest visionaire geesten op deze planeet hun kennis delen, Q&A's presenteren, lezingen geven en praten over creativiteit in al haar vormen. Onder hen: journalisten, redacteurs, schrijvers, regisseurs, acteurs, producenten, schilders, beeldhouwers, en nog veel meer. Op het Filmfestival van Cannes is Maxim een van de twee gastheren van een evenement dat in slechts twee jaar tijd is uitgegroeid tot het meest gewilde feest van het hele festival: The Pajama Party, een concept dat dit jaar ook op andere internationale filmfestivals zal worden geïntroduceerd... en dan hebben we het nog niet eens over alle evenementen van derden die Maxim op belangrijke filmfestivals organiseert. Wie denkt dat de toekomst er een beetje somber uitziet, raden we aan om naar Maxim te luisteren. Als futurist heeft hij zich immers gespecialiseerd in A.I., autonome robotica, cryptocurrency, slimme technologie, internationale crowdfunding, het klimaat en nog veel meer. Zijn boek over dit onderwerp heeft het erg goed gedaan en ook Maxims nieuwste filosofische werk is bijna klaar om gepubliceerd te worden. Maxims nieuwste film als regisseur, It's Haunted, bevindt zich momenteel in het postproductieproces. Zijn doel als filmmaker? Nieuw talent een kans geven en verhalen vertellen die boeien. De belangrijkst kwaliteiten voor hem? Creativiteit en het vermogen om een goed verhaal te vertellen. Over de workshop Tijdens de workshop zal hij het uitgebreid hebben over hoe je je verbeelding kunt gebruiken om een betere journalist te worden, terwijl hij je ook laat zien hoe je jouw verhalen nog beter kunt ontwikkelen. Natuurlijk zijn er ook voldoende interviewmogelijkheden, fotomomenten, drankjes en hapjes voorzien. We beginnen de workshop op zaterdag 26 februari, van 14:00 tot 16:00 uur in Brussel. Zondag volgt het tweede deel van de workshop, van 10:00 tot 12:00 uur. Bovendien wordt alles professioneel opgenomen en krijg je de film na de workshop toegestuurd. De inhoud van de workshop verschilt per dag, maar het is niet noodzakelijk om zowel zaterdag als zondag aanwezig te zijn; je kunt zelf kiezen of je slechts één of beide dagen aanwezig zult zijn. Vanzelfsprekend is de volledig persdag en workshop gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, laat ons dus zo snel mogelijk iets weten via: dirk@badass.be of +32 (0)494 38 27 44 Alvast tot gauw! Het team van Badass pr en de Association of European Journalists Belgium

ANNOUNCEMENT & INVITATION: PRESS DAY AND PRESS WORKSHOP MAXIM JAGO SATURDAY FEBRUARY 26 IN BRUSSELS SUNDAY FEBRUARY 27 IN GHENTMore Than Just a Press Day Evidently, many – if not most – of us, journalists, bloggers and vloggers often depend on press events to get to know the products, services and people we will be writing about (and maybe have some drinks and snacks in the process). After all, hands-on, personal experiences tend to inspire better-informed, more in-depth articles than any text or visual tends to do. Maxim Jago, who will be the Association of European Journalists Belgium’s, Badass PR’s and Badass Intensive Acting’s very special guest on February 26 and 27, will be taking things far beyond a simple press day: he will be hosting not one, but two 2-hour press workshops. About Maxim Jago Maxim is a very well-known public speaker and one of the most versatile, productive licensed Adobe instructors, having created and hosted 2,000 official instructional videos, mainly on post-production for films or TV series and the latest media technology. Software packages such as Adobe Premiere Pro and Adobe After Effects, with which a very large proportion of (Hollywood) productions are edited, hold no secrets for him... but things certainly do not end there. Our special guest also works for other giant companies, including HP, Grass Valley and Avid. He has also spoken at many of the world's leading film festivals, including Cannes, Sundance, Raindance, NAB, IBC, TIFF and BVE. Our guest lecturer is the organiser of the annual Creativity Conference, where up to 50 to 100 of the world's most visionary minds share their knowledge, present Q&As, lecture and talk about creativity in all its forms. Amongst them: journalists, editors, writers, directors, actors, producers, painters, sculptors, and more. At the Cannes Film Festival, Maxim is one of the two hosts of an event that, in just two years, has become the most sought-after party of the entire festival: The Pajama Party, a concept that will be introduced at other international film festivals this year... and that's not counting all the third-party events Maxim organises at leading film festivals. For those who think the future is looking a bit bleak, we recommend listening to Maxim. After all, as a futurist, he has specialised in A.I., autonomous robotics, cryptocurrency, smart technology, international crowdfunding, the climate and much more. His book on the subject has done very well and Maxim's latest philosophical work is also almost ready to be published. Maxim's latest film as a director, It's Haunted, is currently in the post-production process. His goal as a filmmaker? To give new talent a chance and tell stories that captivate. The most important thing for him? Creativity and the ability to tell a good story. About the Workshop During our workshop, he will talk extensively about how you can use your imagination to become a better journalist, while also showing you how you can develop your storytelling skills. Of course, there will also be ample interview opportunities, photo ops, drinks and snacks. We will be kicking off the workshop on Saturday, February 26, from 2 p.m. to 4 p.m., in Brussels. Sunday will see the second part of the workshop, from 10 a.m. to 12 p.m. Moreover, everything will be professionally recorded and the film will be sent to you after the workshop. The workshop content varies every day, but it is not necessary to attend both Saturday and Sunday; you can choose yourself whether you’ll be attending just one or both days. Needless to say, the entire press day and workshop is free. The number of places is limited, so please let us RSVP us through: dirk@badass.be or +32 (0)494 38 27 44 See you soon The Badass PR and Association of European Journalists Belgium Team

ANNONCE & INVITATION : JOURNÉE DE PRESSE ET ATELIER DE PRESSE MAXIM JAGO SAMEDI 26 FÉVRIER À BRUXELLES DIMANCHE 27 FÉVRIER À GAND

Plus qu'une simple journée de la presse Il est évident que beaucoup - sinon la plupart - d'entre nous, journalistes, blogueurs et vlogueurs, dépendent souvent des événements de presse pour faire connaissance avec les produits, les services et les personnes sur lesquels nous allons écrire (et peut-être boire et grignoter dans le processus). Après tout, les expériences pratiques et personnelles ont tendance à inspirer des articles mieux informés et plus approfondis que n'importe quel texte ou visuel. Maxim Jago, qui sera l'invité spécial de l'Association of European Journalists Belgium, de Badass PR et de Badass Intensive Acting les 26 et 27 février, ira bien au-delà d'une simple journée de presse : il animera non pas un, mais deux ateliers de presse de deux heures. À propos de Maxim Jago Maxim est un orateur très connu et l'un des instructeurs Adobe licenciés les plus polyvalents et les plus productifs, ayant créé et animé 2 000 vidéos d'instruction officielles, principalement sur la post-production de films ou de séries télévisées et sur les dernières technologies des médias. Des logiciels tels qu'Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects, avec lesquels une très grande partie des productions (hollywoodiennes) sont montées, n'ont aucun secret pour lui... mais les choses ne s'arrêtent certainement pas là. Notre invité spécial travaille également pour d'autres entreprises géantes, notamment HP, Grass Valley et Avid. Il est également intervenu dans de nombreux festivals de cinéma de renommée mondiale, dont Cannes, Sundance, Raindance, NAB, IBC, TIFF et BVE. Notre conférencier invité est l'organisateur de la conférence annuelle sur la créativité, où 50 à 100 des esprits les plus visionnaires du monde partagent leurs connaissances, présentent des questions-réponses, donnent des conférences et parlent de la créativité sous toutes ses formes. Parmi eux : des journalistes, des rédacteurs, des écrivains, des réalisateurs, des acteurs, des producteurs, des peintres, des sculpteurs, etc. Au Festival de Cannes, Maxim est l'un des deux hôtes d'un événement qui, en deux ans seulement, est devenu la fête la plus prisée de tout le festival : la Pajama Party, un concept qui sera introduit dans d'autres festivals internationaux de cinéma cette année... sans compter tous les événements tiers que Maxim organise dans les principaux festivals de cinéma. Pour ceux qui pensent que l'avenir s'annonce un peu sombre, nous recommandons d'écouter Maxim. Après tout, en tant que futurologue, il s'est spécialisé dans l'I.A., la robotique autonome, les crypto-monnaies, les technologies intelligentes, le crowdfunding international, le climat et bien plus encore. Son livre sur le sujet a très bien marché et le dernier ouvrage philosophique de Maxim est également presque prêt à être publié. Le dernier film de Maxim en tant que réalisateur, It's Haunted, est actuellement en cours de post-production. Son objectif en tant que cinéaste ? Donner une chance aux nouveaux talents et raconter des histoires qui captivent. La chose la plus importante pour lui ? La créativité et la capacité de raconter une bonne histoire. À propos de l'atelier Au cours de notre atelier, il parlera longuement de la manière dont vous pouvez utiliser votre imagination pour devenir un meilleur journaliste, tout en vous montrant comment vous pouvez développer vos talents de conteur. Bien entendu, il y aura également de nombreuses possibilités d'interviews, de séances de photos, de boissons et de collations. Le coup d'envoi de l'atelier sera donné le samedi 26 février, de 14 heures à 16 heures, à Bruxelles. La deuxième partie de l'atelier aura lieu le dimanche, de 10 heures à 12 heures. En outre, tout sera enregistré par des professionnels et le film vous sera envoyé après l'atelier. Le contenu de l'atelier varie chaque jour, mais il n'est pas nécessaire de participer à la fois au samedi et au dimanche ; vous pouvez choisir vous-même de participer à un seul ou aux deux jours. Il va sans dire que la journée de presse et l'atelier sont entièrement gratuits. Le nombre de places étant limité, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence par RSVP : dirk@badass.be ou +32 (0)494 38 27 44 À bientôt ! L'équipe de Badass pr et l'Association des Journalistes Européens Belgique

18 views0 comments

Comentarios


bottom of page