top of page

Persbericht: Belgisch-Nederlands team zet schouders onder internationale liefdadigheid

Het gebeurt niet elke dag dat een voornamelijk Belgisch-Nederlands team zijn schouders zet onder een internationale liefdadigheid die niet alleen kinderen en families met energiearmoede helpt, maar ook het geteisterde milieu zelf ten goede komt. Met SolarBuddy, winnaar van onder andere een prestigieuze Energy Globe Award, is dat echter wel het geval – en dat is wereldnieuws.Persbericht_Belgisch-Nederlands team zet schouders onder internationale liefdadigheid_fina
.
Download • 3.56MB

Klik op de link hierboven om het volledige persbericht te downloaden in pdf-formaatDe kinderen van de Gemeentelijke Basisschool ‘t Kroontje uit Massenhoven, samen met enkele initiatiefnemers


In het kort

  • SolarBuddy is een prijzenwinnende internationale liefdadigheid die zich inzet voor kinderen en families die in energiearmoede leven.

  • Door deze kinderen van een licht te voorzien dat op zonne-energie werkt, worden niet enkel lokaal levens gered, maar verlaagt men de ecologische afdruk, waarmee de hele wereld gebaat is.

  • Jeremie Landweer is aangeduid als managing director voor het hele EMEA-gebied.

  • Op 24 juni organiseerde SolarBuddy samen met partners Diplomatic World en Sanel (de officiële distributeur van Panasonic in de Benelux), een Energiedag waarop 21 schoolkinderen zelf SolarBuddy’s in elkaar mochten zetten voor Afrikaanse leeftijdsgenootjes die met extreme energiearmoede kampen.

  • Natuurlijk zouden we enorm graag hebben dat je dit nieuws deelt met jouw lezers, kijkers, volgers en/of luisteraars. Ook zijn alle betrokkenen vanzelfsprekend beschikbaar voor interviews.


Contacteer ons via dirk@badass.be of +32 (0)494 38 27 44 voor vragen, opmerkingen, foto– of videomateriaal en interviews.Meer info: www.solarbuddy.org

De drijvende kracht achter SolarBuddy, Simon Doble, in het midden van het groepje kinderen


Over SolarBuddy

Het opzet van SolarBuddy is ingenieus: het apparaat, de JuniorBuddy, is ontwikkeld is door de Australische uitvinder, auteur en filantroop Simon Doble (winnaar van een DFID Humanitarian Design Award en een Australian Design Award), werkt – zoals de naam dat al impliceert – op zonne-energie en biedt kinderen die in energiearmoede leven de mogelijkheid om hun kamer ’s avonds te verlichten.


Buiten de JuniorBuddy is sinds kort ook de StudentBuddy beschikbaar, die doubleert als oplader, terwijl de liefdadigheid ook bezig is met FamilyBuddy, dat twee apparaten waarmee ook kan gekookt en gekoeld worden omvat. Door die te verdelen, worden er niet alleen lokaal levens gered, maar kunnen we wereldwijd mee baten van de lagere ecologische voetafdruk die zo wordt gecreëerd. Met FestivalBuddy heeft SolarBuddy overigens ook al een oplossing voor (de veelal energieverslindende) festivals klaar.


SolarBuddy zelf werd opgestart in 2016 en is er sindsdien in geslaagd om meer dan 233.000 studenten, verspreid over 610 scholen in 13 landen, bij te brengen wat energiearmoede, duurzame energie en de milieuproblematiek inhoudt. Ze steunt op 59.000 werknemers uit meer dan 315 organisaties in 20 landen en heeft al een indrukwekkende 159.000 zonnelichten verdeeld.


Dankzij al die initiatieven zijn er ondertussen 797.000 levens in 18 landen geholpen… en nu is er met Jeremie Landweer dus iemand aan het hoofd van de EMEA-tak die al vele jaren het Belgische mooie weer heeft gemaakt in tal van horecazaken.


Het doel van hem en SolarBuddy: tegen het jaar 2030 zes miljoen zonnelichten verdelen aan kinderen die tot dan te kampen hadden met energiearmoede.


YouTubekanaal van SolarBuddy: https://www.youtube.com/c/SolarBuddyorgLtd

De harde feiten

Verlichting die met zonne-energie werkt in huis hebben, is significanter dan het lijkt – en Simon Doble kan het weten. Hij stond immers aan de wieg van de Global Off-Grid Lighting Association (of ‘GOGLA’), waarmee hij onderzoek deed naar de energienoden van vluchtelingen over heel de wereld, terwijl hij als lid van Lighting Africa als geen ander weet wat de verschrikkelijke gevolgen van energiearmoede zijn.


De cijfers zijn onthutsend en tonen maar al te duidelijk aan dat actie noodzakelijk is:


  • 3 miljard mensen hebben hout, uitwerpselen, kolen, ruwe kerosine en andere biomassa nodig hom hun huizen te kunnen verwarmen of om mee te koken.

  • Wereldwijd hebben maar liefst 789 miljoen mensen geen toegang tot veilige en betrouwbare energie voor licht.

  • Jaarlijks sterven er 3,8 miljoen mensen – veelal vrouwen en kinderen – vroegtijdig aan de gevaarlijke gevolgen van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door met fossiele brandstoffen te koken en te verlichten.


Ook de impact op het milieu is aanzienlijk, aangezien fossiele brandstoffen niet alleen mee verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van allerlei bloedaandoeningen, kinderleukemie en andere kankers, maar ook kooldioxide aanmaken die wordt gevangen in de atmosfeer en daardoor onze nu al desastreuze klimaatverandering veroorzaakt.


Kortom: Initiatieven als SolarBuddy zijn dus meer dan gewild; ze zijn — helaas — een absolute noodzakelijkheid geworden.
Jeremie Landweer en SolarBuddy EMEA

Met de prijzenwinnende Jeremie Landweer is er nu een managing director voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Jeremie won eerder al zes Hospitality Awards en ook als Ondernemer van het Jaar toonde hij al dat hij in staat is om een nieuwe wind te laten waaien doorheen de projecten waar hij zijn schouders onder zet.


Dat het Jeremie menens is, mag duidelijk zijn: hij heeft de Hospitality immers verlaten om zich volledig te kunnen inzetten voor SolarBuddy en dat is overigens niet verrassend voor wie de man kent: zijn aandacht voor kinderen, het milieu en onze algemene welzijn is er altijd geweest en wist zich telkens te weerspiegelen in de zaken die hij leidde. Dat SolarBuddy net hém koos als verantwoordelijke voor het EMEA-gebied, is dus geen toeval en is bovendien iets waar we in België en Nederland trots op mogen zijn.Jeremie Landweer, verantwoordelijke voor SolarBuddy in het EMEA-gebied, met Barbara Dietrich, CEO van Diplomatic World


Samenwerking met Diplomatic World & het Diplomatic World Institute

Met Diplomatic World heeft Jeremie een fantastische partner gevonden. Het verbindt al jaren internationaal de werelden van politiek, diplomatie, zakenleven, financiën, kunst en cultuur met elkaar. Als interface tussen besluitvormers in economische, politieke en diplomatieke kringen, weet het als geen ander de besluitvormers te bereiken die zowel op humanitair vlak als op het vlak van de milieuproblematiek kunnen doorwegen, waaronder ambassadeurs, staatshoofden, vertegenwoordigers van EU-instellingen, CEO's van toonaangevende multinationals, vooraanstaande denktanks, enzovoort.


Het opzet: een diepgaand en trendsettend inzicht bieden in de meest recente diplomatieke, internationale en Europese ontwikkelingen en tendensen.


Diplomatic World lanceerde in 2020 ook de Country Specials, een aanvullende nieuwe format waarin telkens de nadruk wordt gelegd op een specifiek land. Bovendien neemt Diplomatic World vaak deel aan op politiek vlak toonaangevende evenementen en fora, zoals het CC Forum, het Investeringsforum van Tasjkent, het Vredesforum van Parijs, de jaarlijkse investeringsbijeenkomst (AIM) van de VAE, Kunst Dubai, het Strategisch Forum Bled, evenementen van de Belgische Kamers van Koophandel, de jaarlijkse conferentie van Ambassadeurs in België, diverse gerenommeerde wetenschappelijke, culturele en liefdadigheidsevenementen, de vereniging ‘Lutte contre Ie Cancer’ en verschillende prestigieuze kunsttentoonstellingen.

Tenslotte heeft Diplomatic World ook een zusterorganisatie: het Diplomatic World Institute. Dat belangrijk diplomatiek-journalistiek medium is bovendien een invloedrijke wereldwijde opiniemaker. De oprichters zijn internationaal gerenommeerde deskundigen op hun specifieke gebieden, waardoor de juiste kennis en knowhow op een innoverende manier kan gecentraliseerd én gedeeld worden.Jean Aznar en Jeremie Landweer met een JuniorBuddy

Primeur in België: Energiedag

Op 24 juni 2022 toonde SolarBuddy EMEA zich al klaar voor het grote werk door samen met Diplomatic World en Sanel (de officiële distributeur van Panasonic in de Benelux) een Energiedag te organiseren. Daarbij ontving het partnerschap 21 enthousiaste schoolkinderen die voor het eerst in België doorheen dezelfde presentatie van SolarBuddy werden geleid waar wereldwijd al honderdduizenden andere jongelingen van konden genieten.


Tijdens de presentatie leerden de kinderen niet alleen meer over het klimaat en de milieuproblematiek, maar ook over alternatieve bronnen van energie, energiearmoede, en wat we zélf kunnen doen om de klimaatverandering die wereldwijd nu al levens aan het ontregelen is aan te pakken.


Zoals dat altijd gebeurt op een dergelijk evenement van SolarBuddy, mochten de kinderen daaropvolgend zélf onder begeleiding een SolarBuddy monteren. Daardoor leren ze dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren – een belangrijk besef om al op jonge leeftijd te ontwikkelen.


Door onze jeugd al van jongs af aan niet alleen vertrouwd te maken met de milieuproblematiek, maar ook met wat we zelf als individuen daaraan kunnen doen, hoopt SolarBuddy mee bij te dragen aan een betere en schonere wereld.


Alle aanwezigen konden vaststellen wat er overal ter wereld gebeurt tijdens dit soort dagen rond SolarBuddy: de kinderen zogen de informatie op, stelden vragen én wisten daarna dolenthousiast elk een brief te schrijven die daarna zal overhandigd worden aan het Afrikaanse kindje waarvoor de SolarBuddy uiteindelijk is bestemd.


De SolarBuddy’s werden in ontvangst genomen door niemand minder dan Barbara Dietrich, de gerenommeerde kunstkenner en humanitair die al jaren aan het hoofd staat van zowel Diplomatic World als het Diplomatic World Institute.


Ook aanwezig: Amaya Berruezo, initiatiefneemster en bestuurslid te Sanel; en Jean Aznar, lid van de Raad van Advies bij Sanel, en Secretaris-Generaal van het Diplomatic World Institute.


Verantwoordelijke voor de schoolkinderen: Walter Buijs, adviseur voor meer dan 200 scholen en bekende voorvechter van meer bewustwording op het vlak van welzijn, energie en milieu.Jeremie Landweer, H.E. Prof Ameenah Gurib-Fakim en Barbara Dietrich, elk met een JuniorBuddy in de handen

Samenwerking

Dat de samenwerking tussen SolarBuddy en Diplomatic World behoorlijk hecht is, werd al duidelijk door hun gezamenlijke aanwezigheid op het Crans Montana Forum, waar aandacht werd besteed aan de Afrikaanse jeugd en de innovators die oplossingen aanreiken voor de euvels waar het continent mee te kampen heeft. Met H.E. Prof Ameenah Gurib-Fakim, de zesde president van de Republiek van Mauritius, werd al meteen een samenwerking opgestart om de distributie en logistieke doeleinden van SolarBuddy in Afrika te verwezenlijken.

Aandacht

Vanzelfsprekend hopen we met dit persbericht aandacht én bewustwording te genereren in de pers. Als je schrijft of rapporteert over thema’s als milieu, gezondheid, welzijn, politiek, diplomatie, horeca, technologie, innovatie, het bedrijfsleven, internationale betrekkingen, grote Belgische initiatieven en/of lokale initiatieven, hebben we zeker voldoende informatie voor jou en de mensen die je kunt bereiken. SolarBuddy is geen bedrijf dat winst moet maken, maar een liefdadigheid, en het onderwerp is voor ons allemaal relevanter dan ooit.


Gelieve jouw vragen, opmerkingen en aanvragen te richten naar:


Dirk Vandereyken

+32 (0)494 38 27 44


bottom of page